Nasilje u porodici

Dali u Vašoj porodici postoji telesno i/ili psihičko nasilje?

Mi smo ustanova za zaštitu od nasilja koja može da Vam pruži podršku i pomoć u toj situaciji. Zajedno sa Vama pripremamo i pokrećemo, na bazi dobrovoljnosti, korake iz nasilne situacije.

Od nas možete očekivati pristrasnost, podršku i savetovanje. Mi Vam nudimo pomoć sve do završetka nasilne situacije.

Mi Vam dajemo informaciju o mogućnostima kako da promenite Vašu životnu situaciju.

Sigurnost uz podršku je cilj našeg savetovanja.