Pratnja u parničkom postupku

Psihosocijalna i pravna pratnja za žrtve u krivičnom postupku: Žrtve nasilja dobijaju od Centra za zaštitu od nasilja u Tirolu potpunu finansijsku pomoć za psihosocijalnu i pravnu pratnju u parničkom postupku koju plaća Savezno ministarstvo za pravdu. Mi nudimo: Informacije o prijavi i pratnji u policiji - posredovanje advokatske pratnje u parničkom postupku - pratnja kod saslušavanja na sudu - psihosocijalno savetovanje i podrška - informacije o daljim koracima (Zakon o žrtvama u slučaju žločina, psihoterapija itd.) - pratnja kod saslušavanja u policiji i na sudu