LJUDI U SIGURNOSTI. ŽIVOT U SIGURNOSTI. ŽIVETI SIGURNOST.

Zadatak opštekorsinog udruženja – Centra za zaštitu od nasilja u Tirolu – je da doprinese da ljudi, pogotovo žene i deca u našoj državi, žive u sigurnosti i bez straha.

Republika Austrija je dala ustanovi za zaštitu žrtava - Centru za zaštitu od nasilja u Tirolu - nalog da interveniše u slučaju nasilja u privatnom životu kao i da savetuje i podržava ljude koji su u kućnom okruženju ugroženi.

Pre svega žene i deca, koji su često u svom stanu duže vreme izloženi nasilju muškaraca, trebaju intervenciju i podršku od jedne sa njima solidarne ustanove. Pomoć je besplatna i poverljivost zagarantovana.