SİVİL YARGIDA MAĞDURUN HAKLARI

Şiddete Karşı Koruma Yasası’nın 1 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte psikososyal refakat, dair ceza davasında ileri sürülmesi kaydıyla, sivil hukuk davalarında da (boşanma, velayet ve vesayet davaları gibi) talep edilebilir hale gelmiştir.

CEZA YARGISI DAVALARINDA MAĞDURA REFAKAT

Tirol Şiddete Karşı Koruma Merkezi adalet bakanlığı tarafından, Tirol eyaletinde şiddete maruz kalmış mağdurlara (kadınlar, erkekler ve gençler), gerekmesi halinde davalarda psikososyal ve hukuki refakatte bulunması konusunda görevlendirilmiştir. Duruşmalara psikososyal açıdan refakat, olaydan zarar gören kimsenin davalara ve buna bağlı gelişecek duygusal sıkıntılara veyahut tahkikat ve esas duruşma esnasındaki soruşturmalara hazırlanması eylemlerini kapsamaktadır

Duruşmalara hukuksal refakatte sözkonusu hukuksal danışma ve temsil avukatlar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Ceza davası kapsamında ve vesayet mahkemesi nezdinde yerine getirilen hukuksal refakat, şayet bu durum temsili ceza davalarında şart koşuyorsa, yapılacak ihbarlarda özellikle hukuksal danışma ve temsil yardımını kapsamaktadır.

Mağdurun hakları 1 Ocak 2008 tarihinde Ceza Davaları Reform Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle önemli ölçüde geliştirilmiş, ve böylelikle ceza davasında mağdurun hakları güçlendirilmiştir.