Şahsi verilerin korunması beyanı

Şahsi verilerinizin korunması bizim için çok önemlidir. 25.5.2018 tarihinden beri Şahsi Verilerin Korunması Temel Yönetmeliği (DSVO) yürürlükte. Bu sebeple sizi Gewaltprävention Opferhilfe und Opferschutz Tirol Derneğinin (Gewaltschutzzentrum Tirol), Maria Theresien Strasse 42a, 6020 Innsbruck (biz) şahsi verilerinizi (örneğin isim, adres, telfon numarası ve doğum tarihi gibi) nasıl işleme koyduğu ve değerlendirdiği hakkında bilgilendirmek istiyoruz.

Şahsi verilerinizi daima aktuel tutabilmemiz için, verilerinizdeki olası değişiklikler hakkında bizi mümkün olduğunca ivedilikle bilgilendirmenizi rica ederiz.

Eğer şahsi verilerinizi bize bildirmek istemiyorsanız, Gewaltschutzzentrum Tirol’den anonim danışma hizmeti de alabilirsiniz.

1. Veri işlenmesinin yasal dayanağı

Gewaltschutzzentrum Tirol’ün görevi diğer görevleri yanında koruma ve emniyet konularında danışma hizmetleri sunmak ve de şiddete karşı koruyucu önlemler alınmasıyla ilgili çalışmalar yapmaktır. Bu görevi Gewaltschutzzentrum Tirol İçişleri Bakanlığından Emniyet ve Polis Kanunu madde 25 kapsamında yapılan bir sözleşmeyle almıştır. Bunun yanısıra Gewaltschutzzentrum Tirol Anayasa, Reformlar, Yeniden Düzenleme ve Adalet Bakanlığı tarafından Ceza Usül Kanunu Madde 66 fıkra 2 ye göre şiddet mağdurlarına gereklilik kriterleri göz önünde tutularak ceza yargısı ve sivil yargıda davalara psikososyal ve hukuki dava refakati sunmakla görevlendirilmiştir.

2. Veri işlenmesinin amaçları

Aşağıdaki amaçlarla verileriniz işlenmektedir:

  • Danışma görüşmelerinin yapılması ve desteklenmesi
  • Gerektiğinde mahkeme ve diğer kurumlara dilekçe ve yazılar yazılması
  • Gerektiğinde davalara refakat hizmetinin sunulabilmesi
  • Anonimize edilmiş bir istatistik hazırlanabilmesi

3. Şahsi verilerinizin bize ulaştırılması

Biz kurum olarak katı bir susma mükellefiyeti altındayız. Şahsi verilerinizin başka kişi ve kurumlara verilmesi anca sizin onayınızla mümkündür. Eğer dolaysız hayati tehlike sözkonusu ise ya da çocuk refahı tehlikede ise, susma mükellefiyeti geçerli olmaz.

4. Kayıt ve saklama süresi

Şahsi verilerinizi, ikinci noktada saydığımız hedeflere ulaşana dek yahut herhangi sorumluluk taleplerine karşı kendimizi savunma amacına ulaşana dek kayıtlarımızda muhafaza ediyoruz.

5. Şahsi Verilerinizle ilgili Haklarınız

  • Şahsi verilerinizi kaydedip saklayıp saklamadığımızı öğrenme,
  • Yanlış kaydedilmiş olan yahut hukuka aykırı işlenen verilerin doğrulanmasını, tamamlanmasını ya da silinmesini talep etme,
  • Şahsi verilerin işlenmesinin sınırlandırılmasını isteme,
  • Belli şartlar altında şahsi verilerinizin işlenmesine karşı çıkarak, daha önceden verdiğiniz icazeti geri alma
  • Verilerin devrini isteme haklarına sahipsiniz.

Bu durumlarda bizimle iletişim kurun.

Şayet şahsi verilerinizin Gewaltschutzzentrum Tirol tarafından işlenmesinin geçerli Veri Korunması Yasasına aykırı olduğunu ya da şahsi verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınıza bir şekilde halel geldiğini düşünüyorsanız, Avusturya’da Şahsi Verilerin Korunması Kurumuna başvurabilirsiniz.

6. Bize Ulaşabileceğiniz Kontak Verileri

Herhangi soru veya taleplerinizde bize veya şahsi verilerin korunması görevlimize aşağıdaki kontak verilerinden ulaşabilirsiniz.